พช.แม่ริม : ติดตามและสนับสนุนการดำเนินโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา” 🌳🌱 (30-05-65)

เข้าชม 5 ครั้ง

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น.

นายบัญญัต กันทะวงศ์ พัฒนาการอำเภอแม่ริม   พร้อมด้วยนางณัฐยา  คำแสน  นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ  ลงพื้นที่เพื่อติดตามให้การสนับสนุนการดำเนินโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา”  และจับพิกัดบริเวณพื้นที่ดำเนินโครงการฯ  ณ แปลงครัวเรือนนางลาวัลย์ มึลเลอร์ บ้านห้วยทราย ม.3 ต.ห้วยทราย อ.แม่ริม ขนาดพื้นที่ จำนวน 1 ไร่

 

ณ บ้านห้วยทราย ม.3 ตำบลห้วยทราย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

พช.แม่ริม: ภาพ/ข่าว

  

(Visited 5 times, 1 visits today)