อำเภอแม่ริม : มอบธงหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2559-2564 (26-05-65)

เข้าชม 4 ครั้ง

วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น.

นายภัควัต  ขันธหิรัญ นายอำเภอแม่ริม เป็นประธานมอบธงหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2559-2564   ในการประชุมประจำเดือนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล อำเภอแม่ริม ประจำเดือนพฤษภาคม 2565  จำนวน 6 หมู่บ้าน ดังนี้

  1. ได้รับพระราชทานปี พ.ศ. 2559 บ้านขี้เหล็กน้อย ม.1 ต.ขี้เหล็ก
  2. ได้รับพระราชทานปี พ.ศ. 2560 บ้านโฮ่งนอก ม.10 ต.แม่แรม
  3. ได้รับพระราชทานปี พ.ศ. 2561 บ้านป่าติ้ว ม.2 ต.สันโป่ง
  4. ได้รับพระราชทานปี พ.ศ. 2562 บ้านดงเหนือ ม.9 ต.สันโป่ง
  5. ได้รับพระราชทานปี พ.ศ. 2563 บ้านศาลา ม.3 ต.ดอนแก้ว
  6. ได้รับพระราชทานปี พ.ศ. 2564 บ้านป่าแงะ ม.4 ต.ดอนแก้ว

ณ หอประชุมอำเภอแม่ริม ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

พช.แม่ริม: ภาพ/ข่าว

 

(Visited 4 times, 1 visits today)