พช.แม่ริม : ติดตามและสนับสนุนการดำเนินโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา” 🌳🌱 (28-05-65)

เข้าชม 4 ครั้ง

วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น.

นายบัญญัต กันทะวงศ์ พัฒนาการอำเภอแม่ริม   มอบหมายให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน  พร้อมด้วยนายช่างคุมงานลงพื้นที่เพื่อติดตามและให้การสนับสนุนการดำเนินโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา”  ณ แปลงครัวเรือนนางลาวัลย์ มึลเลอร์ บ้านห้วยทราย ม.3 ต.ห้วยทราย อ.แม่ริม ขนาดพื้นที่ จำนวน 1 ไร่

ณ บ้านห้วยทราย ม.3 ตำบลห้วยทราย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

พช.แม่ริม: ภาพ/ข่าว

(Visited 4 times, 1 visits today)