พช.แม่ริม : ประชุมเจ้าหน้าที่ดำเนินการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ.2565 (29-05-65)

เข้าชม 7 ครั้ง

วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น.

นายเจริญ สีวาโย พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่ดำเนินการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. 2565 พร้อมด้วย นางลัดดา  พรหมเมือง ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นายสุภาพ บุญสว่าง ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน  เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน

นายบัญญัต กันทะวงศ์ พัฒนาการอำเภอแม่ริม   มอบหมายให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน  ร่วมประชุมเจ้าหน้าที่ดำเนินการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ.2565  เพื่อเตรียมรับสมัครการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย จังหวัดเชียงใหม่  และพิจารณากลั่นกรองประเมินศักยภาพ รับรองผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อเข้าสู่การคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ.2565  ระหว่างวันที่ 11-13 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ

 

ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

พช.แม่ริม: ภาพ/ข่าว

(Visited 7 times, 1 visits today)