📢พช.แม่ริม : ติดตามการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายครัวเรือนยากจน ตำบลแม่แรม (21-05-65)

เข้าชม 3 ครั้ง

วันที่ 6 พฤษภาคม 2565  เวลา 11.00 น.

นายบัญญัต  กันทะวงศ์ พัฒนาการอำเภอแม่ริม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ตรวจติดตามการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายกรณีเร่งด่วนกลุ่มเป้าหมายครัวเรือนยากจน ฯ (TP-Map) ราย นายด้วง  ภูดี และมอบเครื่องอุปโภค บริโภคให้นายด้วง ภูดี   ซึ่ง อ.แม่ริม/ศพจ.อ.แม่ริม ได้บูรณาการทุกภาคส่วนให้ความช่วยเหลือสร้างห้องน้ำ และซ่อมแซมบ้านที่อยู่อาศัย ซึ่งได้รับการสนับสนุน นายกรพิชัยยุทธ  แก้วคำดี กำนันตำบลดอนแก้ว  / ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลแม่แรม / เทศบาลตำบลแม่แรม

📍ณ บ้านปางแหว หมู่ที่ 3 ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

📷พช.แม่ริม: ภาพ/ข่าว📷

 

(Visited 3 times, 1 visits today)