📢พช.แม่ริม : ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง โคก หนอง นา ( (24-05-65)

เข้าชม 6 ครั้ง

วันที่ 6 พฤษภาคม 2565

นายบัญญัต  กันทะวงศ์ พัฒนาการอำเภอแม่ริม พร้อมด้วยนางณัฐยา  คำแสน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ  และนางสาววิจิตรา  ศรีแก้วขัน นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ติดตามการดำเนินงานพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นาโมเดล” แปลงนางถนิมนันท์  สิตะวิบูล พื้นที่ขนาด 1 ไร่ ได้ดำเนินการ พัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เลี้ยงปลา เลี้ยงแพะ ไก่ไข่  นกกระทา ปลูกผักสวนครัว  และทำน้ำหมักชีวภาพ

ณ แปลงนางถนิมนันท์  สิตะวิบูล  บ้านแม่แอน หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยทราย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

📷พช.แม่ริม: ภาพ/ข่าว📷

 

(Visited 6 times, 1 visits today)