ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอแม่ริม ครั้งที่ 1/2565

เข้าชม 5 ครั้ง

📢📢วันที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ริม ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอแม่ริม ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแม่ริม โดยมีนายมานิตย์ ไหวไว ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) เป็นประธานที่ประชุม
👉โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอแม่ริม และติดตามการชำระเงินคืนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีพร้อมให้คำแนะนำแก่สมาชิกกองทุนฯที่กู้ยืมเงินไปประกอบอาชีพจำนวน 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มต่อยอดขยายฐานการผลิตปลาทูและปลาทูมัน และกลุ่มต่อยอดขยายฐานการผลิตโต๊ะ เก้าอี้ผ้าแม้ว

(Visited 5 times, 1 visits today)