ลงนามในสัญญาขอรับการสนับสนุนเงินทุนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

วันที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 08.30 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ริม นำโดย นาย บัญญัต กันทะวงศ์ พัฒนาการอำเภอแม่ริม ชี้แจ้งแนวทางการดำเนินงานเงินทุนอุดหนุนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และ ลงนามในสัญญาขอรับการสนับสนุนเงินทุนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทเงินอุดหนุน ร่วมกับคู่สัญญา ได้แก่ คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล จำนวน 5 คณะ ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ริม

(Visited 7 times, 1 visits today)