มอบทุนอุปการะเด็กตามโครงการ ของขวัญปีใหม่ของกระทรวงมหาดไทย

วันที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 11.00 น. นาย บัญญัต กันทะวงศ์ พัฒนาการอำเภอแม่ริม มอบหมาย นาง ณัฐยา คำแสน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมทั้งนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (นพร.) มอบทุนอุปการะเด็กตามโครงการ ของขวัญปีใหม่ของกระทรวงมหาดไทย เพื่อมอบให้ประชาชนประจำปี 2564 จำนวน 1 ทุน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกาดฮาว หมู่ 4  ตำบลสลวง จังหวัดเชียงใหม่

(Visited 7 times, 1 visits today)