“เรื่องเล่า ชาวแม่เปิน” กิจกรรมเอามื้อสามัคคี เกี่ยวข้าว แปลงโคกหนองนา

เรื่องเล่า ชาวแม่เปิน ⛰

📌วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 >> นายพรเทพ สุวรรณพงศ์ พัฒนาการอำเภอแม่เปิน พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอแม่เปิน และครัวเรือนต้นแบบโคกหนองนาโมเดล ร่วมกันดำเนินกิจกรรม เอามื้อสามัคคี เกี่ยวข้าวในแปลงโคกหนองนาโมเดล ของนางคำไมล พรมทา หมู่ที่ 19 ตำบลแม่เปิน อำเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งได้ปลูกข้าวไว้เมื่อห้วงเดือน สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา โดยมี นางสาวสุวัชรี ศรีกำพี้ นายอำเภอแม่เปิน ได้ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมเอามื้อสามัคคี ในครั้งนี้ด้วย
การเกี่ยวข้าวในรอบนี้ เป็นการเกี่ยวข้าวตามวิถีชีวิตของชาวนาสมัยโบราณที่ดำเนินชีวิตแบบเรียบง่ายและพอเพียง ไว้บริโภคในครัวเรือน และเป็นเมล็ดพันธุ์ในการปลูกรอบต่อไป ถือได้ว่าการปลูกข้าวในแปลงนา โคกหนองนาโมเดลนี้ เป็นการลดต้นทุนและลดรายจ่ายให้กับครัวเรือนต้นแบบ เป็นอย่างมาก

(Visited 19 times, 1 visits today)