จิตอาสาเก็บขยะ

เรื่องเล่า ชาวแม่เปิน

📌วันที่ 25 พฤศจิกายน  2564  >> นายพรเทพ  สุวรรณพงศ์ พัฒนาการอำเภอแม่เปิน พี้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอแม่เปิน ได้เข้าร่วมกิจกรรม จิตอาสาเก็บขยะ และทำความสะอาดห้องน้ำ เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 โดยมีนางสาวสุวัชรี ศรีกำพี้นายอำเภอแม่เปิน เป็นประธานในการจัดกิจกรรม นอกจากนี้แล้วยังมีปลัดอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการอำเภอแม่เปิน ตำรวจ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปิน สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอแม่เปิน ที่14 กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสาพระราชทาน ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ อ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ หมู่ที่ 3 ตำบลแม่เปิน อำเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์

(Visited 9 times, 1 visits today)