ตรวจประเมินโรงเรียนหรือสถานศึกษาอำเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์

เรื่องเล่า ชาวแม่เปิน

📌วันที่ 10 พฤศจิกายน  2564  >> นางสาวสุวัชรี ศรีกำพี้ นายอำเภอแม่เปิน นายพรเทพ  สุวรรณพงศ์พัฒนาการอำเภอแม่เปิน พร้อมด้วยคณะกรรมการ                 ลงพื้นที่ตรวจประเมินพร้อมกำหนดมาตรการ แนวทาง และวางแผนสั่งการเพื่อประเมินการเปิดภาคเรียนของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนสวนป่าแม่กะสี หมู่ที่ 9 ตำบลแม่เปิน อำเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์

(Visited 11 times, 1 visits today)