พช.แม่พริก ดำเนินโครงการส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์บริการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

วันที่ 22 กันยายน 2564  นายประเสริฐ  สันบุญเป็ง นายอำเภอแม่พริก  เป็นประธานการประชุมโครงการส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์บริการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก   ในการนี้นางวิภาดา  วิบูลย์พันธ์  พัฒนาการอำเภอแม่พริก  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอแม่พริก  จัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากอำเภอแม่พริก เพื่อวางแผนขับเคลื่อนการดำเนินงาน และพัฒนาศักยภาพศูนย์บริการเศรษฐกิจฐานรากให้มีประสิทธิภาพ   ณ ห้องประชุมอำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง

(Visited 4 times, 1 visits today)