พช.แม่พริก ขับเคลื่อนการดำเนินโครงการส่งเสริมการพัฒนากลไกและโครงสร้างดูดซับมูลค่าทางเศรษฐกิจและการกระจายรายได้กลับสู่ท้องถิ่น

วันที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นางวิภาดา วิบูลย์พันธ์  พัฒนาการอำเภอแม่พริก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอแม่พริก ดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารตลาด ผู้บริหารจัดการตลาด และเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ในการดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนากลไกและโครงสร้างดูดซับมูลค่าทางเศรษฐกิจและการกระจายรายได้กลับสู่ท้องถิ่น กิจกรรมกรรมการบริหารจัดการตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารจัดการตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ ให้มีความพร้อม มีความสามารถในการปรับตัว รองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง

(Visited 1 times, 1 visits today)