พช.แม่พริก ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” งบประมาณปี พ.ศ.2564

วันที่ 18 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น.นายประเสริฐ  สันบุญเป็ง นายอำเภอแม่พริก พร้อมด้วยนางวิภาดา  วิบูลย์พันธ์ พัฒนาการอำเภอแม่พริก เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอแม่พริก พร้อมด้วยผู้ตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน ลงพื้นที่ตรวจติดตามการจ้างงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล ”  ขนาด 1 ไร่ ณ พื้นที่ครัวเรือนเป้าหมาย นางผ่องศรี  ด้วงนี บ้านแม่พริกลุ่ม หมู่ที่ 1 ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง

(Visited 4 times, 1 visits today)