พช.แม่พริก ดำเนินการฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ระยะที่ 2 ขยายผลบ้านพี่เมืองน้อง ผนึกกำลังสร้างความมั่นคงทางอาหาร

วันที่ 16 – 17  สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น.  นางวิภาดา วิบูลย์พันธ์ พัฒนาการอำเภอแม่พริก พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล และผู้นำชุมชน/ครัวเรือนต้นแบบ ตำบลแม่พริก 15 ครัวเรือน ร่วมอบรมในระบบออนไลน์
โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ขยายผลบ้านพี่เมืองน้อง ผนึกกำลังสร้างความมั่นคงทางอาหาร ในลักษณะ
“ตู้ยาข้างบ้าน ตู้อาหารข้างครัว และการแบ่งปัน โดยมีโก่งธนูโมเดล เป็นต้นแบบ ในการรองรับสถานการณ์วิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแม่พริก ชั้น 2 อ.แม่พริก จ.ลำปาง และ ศูนย์เรียนรู้ชุมชน บ้านแม่พริกลุ่ม ม.1 ต.แม่พริก อ.แม่พริก จ.ลำปาง

(Visited 3 times, 1 visits today)