พช.แม่พริก ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ

วันที่ 11 สิงหาคม  2564 เวลา 09.30 น. นายอนันต์  เสนาะสันต์  ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานปกครอง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอแม่พริก ครั้งที่ 6/2564 เพื่อสรุปผลการดำเนินงานและติดตามหนี้ค้างชำระของสมาชิกผู้กู้ยิมเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

(Visited 1 times, 1 visits today)