โครงการ OTOP เคลื่อนที่ (OTOP Mobile)

วันที่ 24 มิถุนายน 2562 นางวิภาดา  วิบูลย์พันธ์  พัฒนาการอำเภอแม่พริก  มอบหมายให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอแม่พริก นำผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ร่วมจำหน่ายสินค้า ตามโครงการ OTOP เคลื่อนที่ ณ บริเวณตลาดนัดวันจันทร์ หน้าวัดอุมลอง ต.ล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

(Visited 82 times, 1 visits today)