พช.แม่ออน ร่วมกับเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน จัดกิจกรรมผ้าป่า เนื่องในวันครบรอบวันก่อตั้งกองทุนแม่ของแผ่นดิน

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. : สำนักงานพัฒนาช [...]
อ่านเพิ่มเติม

โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง กิจกรรมสร้างเครือข่ายผู้นำการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่รูปแบบประยุกต์ “โคก หนอง นา โมเดล”

? วันที่ 14-16 กรกฎาคม 2563 : พช.แม่ออน โดยนางสาวอัมพร [...]
อ่านเพิ่มเติม