พช.แม่ออนร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

พช.แม่ออนร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565 ❄️

วันที่ 12 สิงหาคม 2565

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ออน โดยนายเอกฉัตร กันหอม พัฒนาการอำเภอแม่ออน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งประกอบด้วยพิธี ดังนี้
เวลา 07.30 น. พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล
เวลา 18.00 น. พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

•พช.แม่ออน รายงาน•

(Visited 7 times, 1 visits today)