พช.แม่ออน ติดตามการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ โคก หนอง นา

🌾 พช.แม่ออนติดตามการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา” 🌾

วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น.

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ออน โดยนายเอกฉัตร กันหอม พัฒนาการอำเภอแม่ออน  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมเยือนและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน”  ปีงบประมาณ 2564 ในพื้นที่ต.ออนเหนือ ต.ออนกลาง ต.บ้านสหกรณ์ และต.ห้วยแก้ว อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ รวมจำนวน 8 แปลง ซึ่งเจ้าของแปลงมีบริหารจัดการใช้ประโยชน์จากที่ดิน น้ำ การปลูกพืช ไม้ผล การเลี้ยงสัตว์ เพื่อพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา” ต่อไป

(Visited 15 times, 1 visits today)