อำเภอแม่ออน ชูท่องเที่ยวน้ำพุร้อนสันกำแพง เร่งสร้างเศรษฐกิจชุมชน

 มั่นใจ เที่ยวปลอดภัย น้ำพุร้อนสันกำแพง ✨

⭐️… เชิญชวนนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมน้ำพุร้อน อาบน้ำแร่ และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์โอทอปของอำเภอแม่ออน โดยรายได้ส่วนหนึ่งของกิจการน้ำพุร้อนจะนำมาพัฒนาชุมชนพื้นที่ตำบลบ้านสหกรณ์ อำเภอแม่ออน ต่อไป…

(Visited 5 times, 1 visits today)