อำเภอแม่ออนบูรณาการทุกภาคส่วนซ่อมสร้างบ้านให้กับครัวเรือนยากจน

🌼 อำเภอแม่ออนบูรณาการทุกภาคส่วนซ่อมสร้างบ้านให้กับครัวเรือนยากจน 🌼

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น.
ศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอแม่ออน (ศจพ.อ.) โดยนายชลิต ทิพย์คำ นายอำเภอแม่ออน/ผอ.จอส.พระราชทาน อ.แม่ออน ประธาน ศจพ.อ.แม่ออน เป็นประธานการซ่อมสร้างปรับปรุงบ้านและห้องน้ำให้แก่ครัวเรือนนายทอน ใจคำติ๊บ ณ บ้านเลขที่ 34 หมู่ที่ 5 บ้านป่านอต ตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นครัวเรือนยากจนตามเป้าหมาย TPMAP ในการนี้นายเอกฉัตร กันหอม พัฒนาการอำเภอแม่ออน เข้าร่วมกิจกรรมซ่อมสร้างบ้านให้แก่นายทอน ใจติ๊บคำ ซึ่งได้รับงบประมาณจัดซื้อวัสดุจากสำนักงานกาชาดจังหวัดเชียงใหม่ และบูณาการความร่วมมือกับหน่วยงานราชการในพื้นที่ ฝ่ายปกครองตำบลแม่ทา อบต.แม่ทา จิตอาสา อ.แม่ออน สมาชิก อส.อ.แม่ออน ที่ 24 นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง กำลังทหารในพื้นที่และประชาชน ในการช่วยกันซ่อมแซมปรับปรุงบ้านและห้องน้ำ พร้อมกันนี้ยังได้มอบถุงยังชีพให้แก่ครัวเรือน เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความยากจนและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ครัวเรือน
•พช.แม่ออน รายงาน•
(Visited 5 times, 1 visits today)