พช.แม่ออน ร่วมกับเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน จัดกิจกรรมผ้าป่า เนื่องในวันครบรอบวันก่อตั้งกองทุนแม่ของแผ่นดิน

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ออน โดยนางสาวอัมพร ไชยโย พัฒนาการอำเภอแม่ออน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมกับเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอแม่ออน จัดกิจกรรมผ้าป่ากองทุนแม่ของแผ่นดิน เนื่องในครบรอบวันก่อตั้งกองทุนแม่ วันที่25 พฤศจิกายน ของทุกปี เพื่อสมทบทุนกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอแม่ออน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
โดยมีท่านพระครูวินิจสุภาจาร เจ้าคณะอำเภอแม่ออน วัดสันกำแพงหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายปธิกร เอี่ยมสะอาด ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) รักษาราชการแทนนายอำเภอแม่ออน ประธานฝ่ายฆารวาส พร้อมนี้หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน กำนันผู้ใหญ่บ้าน องค์กรภาคีเครือข่ายร่วมเป็นเจ้าภาพ และร่วมกิจกรรมดังกล่าว

 

(Visited 15 times, 1 visits today)