โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการหนี้ ศูนย์จัดการกองุทนชุมชนบรหารจัดการหนี้ “สำนึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้” บ้านดง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านดง อำเภอเเม่เมาะ จังหวัดลำปาง

(Visited 98 times, 1 visits today)