กิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัย/ การใช้อุปกรณ์สำหรับการท่องเที่ยวผาหอบ (ผจญภัยลำน้ำจาง) บ้านเเม่เกี๋ยง หมู่ที่ 7 ต.สบป้าด อ.เเม่เมาะ จ.ลำปาง

[...]
อ่านเพิ่มเติม

โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการหนี้ ศูนย์จัดการกองุทนชุมชนบรหารจัดการหนี้ “สำนึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้” บ้านดง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านดง อำเภอเเม่เมาะ จังหวัดลำปาง

[...]
อ่านเพิ่มเติม