ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่องเปลี่ยนเเปลงแผนการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ้างประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว

ไม่มีไฟล์

ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้าง ในโครงการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน เเละการบริหารจัดการหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP กิจกรรมจ้างออกแบบผลิตภัณฑ์เเละจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 39 ผลิตภัณฑ์

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางเเละขนาดย่อมเพื่อสร้างขีดความสามารถในการเเข่งขัน กิจกรรมการส่งเสริมเเละพัฒนาศักยภาพภูมิปัญญาท้องถิ่นสากล (e-bidding)

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่องเผยเเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ดาวน์โหลด

รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถทางวิชาการ (สอบข้อเขียน) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

ดาวน์โหลด