กิจกรรมครบรอบ 50 ปี ผู้นำอช. / อช. กิจกรรม “รวมพลังอาสาพัฒนาชุมชน สร้างสุขสู่ชุมชน บนพื้นฐานแห่งความพอเพียง”

วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. นางณัฏฐิรา สกุ [...]
อ่านเพิ่มเติม

อำเภอเเม่เมาะ ร่วมโครงการประชุมเชิิงปฏิบัติการการจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๖๒

นางณัฏฐิรา สกุลศรีนำชัย  พัฒนาการอำเภอเเม่เมาะ  มอบหมาย [...]
อ่านเพิ่มเติม

อำเภอเเม่เมาะ ร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศระดับจังหวด ประจำปี ๒๕๖๒

วันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ทีมงานพัฒนาชุมชนอำเภอเเม่เม [...]
อ่านเพิ่มเติม

นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางพร้อมด้วย นางวิไลลักษ์ กันธิยะ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ในการลงพื้นที่ ได้มอบแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายจังหวัด

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00 น. นางณัฏฐิรา สกุลศ [...]
อ่านเพิ่มเติม