ติดต่อเรา

สำนักงานพััฒนาชุมชนอำเภอแม่เมาะ

ที่ว่าการอำเภอแม่เมาะ ถ.แม่เมาะ - ลำปาง ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 52220

โทร 0-5434-023 

E-mail cddmaemo@hotmail.com

(Visited 1,434 times, 1 visits today)