ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ/ภาคเอกชน

 

🌻สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่เมาะ 🌻
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
วันที่ 2 มีนาคม 2565
นางวิภาดา วิบูลย์พันธ์ พัฒนาการอำเภอแม่เมาะ มอบหมายให้นายสุทัศน์ ไชยลังกา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ/ภาคเอกชน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำเดือนมีนาคม 2565 เพื่อชี้แจงข้อราชการในการขับเคลื่อนกิจกรรมงานพัฒนาชุมชน และข้อราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง
ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง โดยมีนายพนมพร ตุ้ยกาศ นายอำเภอแม่เมาะ เป็นประธานในการประชุม มอบธงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ให้กับหมู่บ้านที่ได้ดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอแม่เมาะ จำนวน 6 กองทุน และมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรของผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนตำบลแม่เมาะ
🗞️ ภาพ/ข่าว :สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

(Visited 49 times, 1 visits today)