พช.เเม่เมาะ ร่วมแต่งกายชุดผ้าไทย“ผ้าไทยใส่ให้สนุก”ตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ในการปฏิบัติงาน

นางณัฏฐิรา สกุลศรีนำชัย พัฒนาการอำเภอเเม่เมาะ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชมอำเภอเเม่เมาะ และนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (นพร.) ประชาสัมพันธ์การแต่งกายชุดผ้าไทย“ผ้าไทยใส่ให้สนุก”ตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา พร้อมทั้งเชิญชวนข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมรณรงค์ส่วมใส่ผ้าไทย ตามธีมงานต่างๆตามความเหมาะสมท้องถิ่น เพื่ออนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมที่สะท้อนของแต่ละพื้นที่ ตลอดจนส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก สร้างรายได้กระจายสู่ชุมชนด้วยธีมการเเต่งกายด้วยชุดผ้าไทยประจำเดือนเมษายน คือ ผ้าไทยสีสันสดใสคลายลมร้อน

(Visited 82 times, 1 visits today)