กิจกรรมครบรอบ 50 ปี ผู้นำอช. / อช. กิจกรรม “รวมพลังอาสาพัฒนาชุมชน สร้างสุขสู่ชุมชน บนพื้นฐานแห่งความพอเพียง”

วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. นางณัฏฐิรา สกุลศรีนำชัย พัฒนาการอำเภอเเม่เมาะพร้อมทีมงาน นำทีมตัวเเทนผู้นำอช. / อช. อำเภอเเม่เมาะ เข้าร่วมกิจกรรม “รวมพลังอาสาพัฒนาชุมชน สร้างสุขสู่ชุมชน บนพื้นฐานแห่งความพอเพียง” โดยมี นางวาณิชดา ไชยศิริ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอเสริมงาม เป็นประธานเปิดการจัดกิจกรรมวันอาสาพัฒนาชุมชน กิจกรรมประกอบด้วยการมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้นำ อช. และ อช. ดีเด่น /การอ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย /การกล่าวคำปฏิญาณตน /ร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ /กิจกรรมสร้างฝ่ายน้ำล้น โดยการเรียงหินเพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง
โดยนายเฉลิม วิปันโส ประธานชมรมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง กล่าวรายงาน ณ บ้านโป่งน้ำร้อน หมู่ที่ 1 ตำบลเสริมกลาง อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง เเละ ผู้นำอช. อำเภอเเม่เมาะ ได้รับรางวัล ผู้นำอช. ดีเด่น ประจำปี 2562 ได้แก่
1. นายสมพงษ์ ทาต่อม ผู้นำอช. ตำบลบ้านดง
2. นางวิจิตร ใหม่แก้วสุข ผู้นำ อช. ตำบลจางเหนือ 

(Visited 147 times, 1 visits today)