ประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเเม่เมาะ

วันที่ 3 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. นางณัฏฐิรา  สกุลศรีนำชัย พัฒนาการอำเภอแม่เมาะ มอบหมาย ให้ นางรัตนา พุทธวงศ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ อำเภอแม่เมาะ ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาล          ตำบลแม่เมาะ

 

 

(Visited 123 times, 1 visits today)