สพอ.แม่ลาว … ลงสำรวจแปลงพื้นที่เป้าหมายการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู “โคก หนอง นา โมเดล”

เข้าชม 8 ครั้ง

วันที่ 3 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นางสาวอรุโณทัย รงควานิช พัฒนาการอำเภอแม่ลาว พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ลาว และนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ลงสำรวจแปลงพื้นที่เป้าหมายการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู “โคก หนอง นา โมเดล”ของครัวเรือน หมู่ที่ 17 ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

(Visited 8 times, 1 visits today)