สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ลาน้อย

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

นายดรุณ ไคร้ศรี

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน กรมการพัฒนาชุมชน

อำเภอแม่ลาน้อย เมืองในฝัน สวรรค์บนดอย