การฝึกอบรมการเสริมสร้างพัฒนาเครือข่ายกำลังประชาชนพิทักษ์ชายแดน ตามโครงการจัดระบบป้องกันเพื่อจัดระเบียบพื้นที่ชายแดน ประจำปี ๒๕๖๖

การฝึกอบรมการเสริมสร้างพัฒนาเครือข่ายกำลังประชาชนพิทักษ [...]
อ่านเพิ่มเติม

ออกหน่วยให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ (พอ.สว.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และโครงการอำเภอ…ยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือนมกราคม 2566

ในวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. สำนักงานพัฒน [...]
อ่านเพิ่มเติม

ประชุมวางแผนการจัดนิทรศการและจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ในงานประจำปีและของดีเมืองน่าน ประจำปี 2566

ในวันอังคารที่ 17 มกราคม 2566 เวลา 14.00 น. สำนักงานพัฒ [...]
อ่านเพิ่มเติม

การขับเคลื่อนโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอแม่จริม

“ ซ่อมบ้าน สร้างสุข แก้จนคนน่าน ” วันศุกร์ที่ ๑๓ มกราคม [...]
อ่านเพิ่มเติม

ลงนามประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส มหาดไทยใสสะอาด 2565” และ “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (NO Gift Policy)

ในวันที่ 13 มกราคม 2566 09.30 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภ [...]
อ่านเพิ่มเติม