โครงการสร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ นำการเปลี่ยนแปลงสู่นักสื่อสารสังคม ด้านการประชาสัมพันธ์ ผ่านช่องทางออนไลน์

ในวันที่ 1 ธันวาคม 2565 (วันที่ 2) สำนักงานพัฒนาชุมชนอำ [...]
อ่านเพิ่มเติม

โครงการสร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ นำการเปลี่ยนแปลงสู่นักสื่อสารสังคม ด้านการประชาสัมพันธ์ ผ่านช่องทางออนไลน์

ในวันพุธ ที่ 30 พฤศจิกายน 2565 (วันที่ 1) สำนักงานพัฒนา [...]
อ่านเพิ่มเติม