โครงการสร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ นำการเปลี่ยนแปลงสู่นักสื่อสารสังคม ด้านการประชาสัมพันธ์ ผ่านช่องทางออนไลน์

ในวันที่ 1 ธันวาคม 2565 (วันที่ 2) สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่จริม โดย ว่าที่ ร.ท. เฉลิมชัย ชมพูวุฒิกุล พัฒนาการอำเภอแม่จริม มอบหมายให้ นางปณิภา จันเครื่อง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมด้วย นายธนทรัพย์ ชัยพรธวัตน์ ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนตำบลแม่จริม ร่วมโครงการสร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ นำการเปลี่ยนแปลงสู่นักสื่อสารสังคม ด้านการประชาสัมพันธ์ ผ่านช่องทางออนไลน์ ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 – 2 ธันวาคม 2565 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน ศาลากลางจังหวัดน่านชั้น 4

(Visited 1 times, 1 visits today)