การขับเคลื่อนงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอแม่จริม

ในวันที่ 1 ธันวาคม 2565 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่จริม โดย ว่าที่ ร.ท. เฉลิมชัย ชมพูวุฒิกุล พัฒนาการอำเภอแม่จริม มอบหมายให้ นางบุษราภรณ์ ศรีธิยศ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ดำเนินการ ปลดหนี้ให้แก่สมาชิกที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณโครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีบ้านต๋อซ้อ หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำปาย อำเภอแม่จริม ณ สำนักงานพัฒนาชุนชนอำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน

(Visited 1 times, 1 visits today)