โครงการสร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ นำการเปลี่ยนแปลงสู่นักสื่อสารสังคม ด้านการประชาสัมพันธ์ ผ่านช่องทางออนไลน์

ในวันพุธ ที่ 30 พฤศจิกายน 2565 (วันที่ 1) สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่จริม โดย ว่าที่ ร.ท. เฉลิมชัย ชมพูวุฒิกุล พัฒนาการอำเภอแม่จริม มอบหมายให้ นางปณิภา จันเครื่อง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมด้วย นายธนทรัพย์ ชัยพรธวัตน์ ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนตำบลแม่จริม ร่วมโครงการสร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ นำการเปลี่ยนแปลงสู่นักสื่อสารสังคม ด้านการประชาสัมพันธ์ ผ่านช่องทางออนไลน์ ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 – 2 ธันวาคม 2565 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน ศาลากลางจังหวัดน่านชั้น 4

(Visited 10 times, 1 visits today)