กิจกรรมเอามื้อสามัคคี “โคก หนอง นา โมเดล” อำเภอแม่จริม

ในวันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่จริม โดย ว่าที่ ร.ท. เฉลิมชัย ชมพูวุฒิกุล พัฒนาการอำเภอแม่จริม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอแม่จริม และสมาชิกเครือข่ายโคก หนอ นา โมเดล อำเภอแม่จริม ร่วมกิจกรรมเอามื้อสามัคคี ณ แปลงนายประยูร วิทยันต์  และ แปลง น.ส.ศรีแพร กุลเทพรม บ้านนาหมัน หมู่ 4 ตำบลแม่จริม โดยกิจกรรม 3 กิจกรรม ได้แก่ การย่ำดินในหนอง การทำน้ำหมักรสจืด และการทำน้ำยาอเนกประสงค์

(Visited 10 times, 1 visits today)