การประชุมพัฒนาการอำเภอและนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด ครั้งที่ 12/2565

ในวันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่จริม โดย ว่าที่ ร.ท. เฉลิมชัย ชมพูวุฒิกุล พัฒนาการอำเภอแม่จริม เข้าร่วมการประชุมพัฒนาการอำเภอและนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด ครั้งที่ 12/2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบแนวทางการปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและพบปะแลกเปลี่ยนข้อราชการปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานที่ผ่านมาให้เกิดประสิทธิภาพ  ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน ขั้น 4 ศาลากลางจังหวัดน่าน

(Visited 6 times, 1 visits today)