การขับเคลื่อนงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอแม่จริม

ในวันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.30 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่จริม โดย ว่าที่ ร.ท. เฉลิมชัย ชมพูวุฒิกุล พัฒนาการอำเภอแม่จริม มอบหมายให้ นางบุษราภรณ์ ศรีธิยศ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้หนี้ค้างชำระโครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทเงินหมุนเวียน (เงินกู้) แก่สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีบ้านต๋อซ้อ หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำปาย ณ สำนักงานพัฒนาชุนชนอำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน

(Visited 10 times, 1 visits today)