โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ในวันพฤหัสบดี ที่ 4 สิงหาคม 2565  เวลา 08.30 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่จริม โดย ว่าที่ น.ท. เฉลิมชัย ชมพูวุฒิกุล พัฒนาการอำเภอแม่จริม พร้อมด้วย นางบุษราภรณ์ ศรีธิยศ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล ร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ.โรงแรมน่านตรึงใจ  อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

(Visited 1 times, 1 visits today)