กิจกรรม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

ในวันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2565 เวลา 08.00 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่จริม โดย ว่าที่ ร.ท. เฉลิมชัย ชมพูวุฒิกุล พัฒนาการอำเภอแม่จริม พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอแม่จริม ร่วมกิจกรรม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยมี นายปฤษฎางค์  สามัคคีนิชย์ นายอำเภอแม่จริม เป็นประธานการจัดกิจกรรม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ บุคลากร จากทุกภาคส่วน นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ภาคเอกชน และประชาชนอำเภอแม่จริม เข้าร่วมกิจกรรม ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน

(Visited 1 times, 1 visits today)