กิจกรรมวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้านประจำปี 2565

ในวันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 07.30 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่จริม โดย ว่าที่ ร.ท. เฉลิมชัย ชมพูวุฒิกุล พัฒนาการอำเภอแม่จริม ร่วมพิธีทางศาสนา เนื่องในวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2565 โดยมี นายปฤษฎางค์ สามัคคีนิชย์ นายอำเภอแม่จริม เป็นประธานในพิธีวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2565 โดยมีพิธีการทางศาสนา ร่วมถวายภัตตาหาร จตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ พร้อมทั้งอ่านสาร นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงมหาดไทย และอธิบดีกรมการปกครอง และมอบรางวัล ใบประกาศเกียรติคุณกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ดีเด่น ประจำปี 2565 จำนวน 5 ราย ดังนี้
1. นายอัจ รำมะตี กำนันตำบลหนองแดง
2. นายธชาธัช นันภิวงค์ ผู้ใหญ่บ้านป่าสัก หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำปาย
3. นางคำผิว ณะรินทร์ แพทย์ประจำตำบลแม่จริม
4. นางนันท์นภัส ทะกา สารวัตรกำนันตำบลหนองแดง
5. นายปิยะ คำกันทะ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง หมู่ที่ 2 ตำบลแม่จริม
เวลา 09.00 น. เป็นประธานการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ อำเภอแม่จริม ครั้งที่ 8 ประจำเดือนสิงหาคม 2565 เพื่อแจ้งข้อราชการสำคัญและแนวทางในการปฏิบัติงานในพื้นที่ให้ทราบ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน
(Visited 1 times, 1 visits today)