กิจกรรมจิตอาสา “เราทำดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (12 สิงหาคม 2565) กิจกรรมจิตอาสาปลูกป่า และกิจกรรมโครงการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง 1 ล้านไร่ ถวายพ่อ อำเภอแม่จริม

ในวันพฤหัสบดี ที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่จริม โดย ว่าที่ ร.ท. เฉลิมชัย ชมพูวุฒิกุล พัฒนาการอำเภอแม่จริม มอบหมายให้ นายอนุกรณ์ ปัญญาอินทร์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (12 สิงหาคม 2565) กิจกรรมจิตอาสาปลูกป่า และกิจกรรมโครงการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง 1 ล้านไร่ ถวายพ่อ อำเภอแม่จริม โดยมี นายปฤษฎางค์ สามัคคีนิชย์ นายอำเภอแม่จริม เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (12 สิงหาคม 2565) กิจกรรมจิตอาสาปลูกป่า และเปิดกิจกรรมโครงการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง 1 ล้านไร่ ถวายพ่อ อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน ณ สวนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ที่ว่าการอำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนจิตอาสาพระราชทาน และนักเรียน โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ 150 คน

(Visited 1 times, 1 visits today)