การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการบริหารตลาดผู้บริหารจัดการตลาด (CMO) และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอตามโครงการส่งเสริมการพัฒนากลไกและโครงสร้างดูดทรัพย์มูลค่าทางเศรษฐกิจและการกระจายรายได้กับสู่ท้องถิ่น

ในวันพฤหัสบดี ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2565 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่จริมโดย ว่าที่ ร.ท. เฉลิมชัย ชมพูวุฒิกุล พัฒนาการอำเภอแม่จริม มอบหมายให้ นางปณิภา จันเครื่อง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมด้วยคณะกรรมการตลาดนัดคนไทยยิ้มได้บ้านบอน หมู่ที่ 1 ตำบลแม่จริม และบ้านน้ำปูน หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำพาง เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการบริหารตลาดผู้บริหารจัดการตลาด (CMO) และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอตามโครงการส่งเสริมการพัฒนากลไกและโครงสร้างดูดทรัพย์มูลค่าทางเศรษฐกิจและการกระจายรายได้กับสู่ท้องถิ่น กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาช่องทางการตลาดตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ รุ่นที่ 2 ณ.โรงแรมน้ำทองน่าน ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

(Visited 1 times, 1 visits today)