ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฏีใหม่รูปแบบ”โคก หนอง นา โมเดล”ขนาดพื้นที่ 1 ไร่ ของนายประกอบกิจ ก้ออิสละ หมู่ที่ 1 ตำบลแม่จริม พื้นที่ดำเนินการ หมู่ที่2 ตำบลแม่จริม อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฏีใหม่รูปแบบ”โคก หนอง นา โมเดล”ขนาดพื้นที่ 1 ไร่ ของนายประยูร วิทยันต์ หมู่ที่5 ตำบลแม่จริม อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฏีใหม่รูปแบบ”โคก หนอง นา โมเดล”ขนาดพื้นที่ 1 ไร่ ของนายปิยะ คำกันทะ หมู่ที่ 3 ตำบลแม่จริม พื้นที่ดำเนินการ หมู่ที่ 2 ตำบลแม่จริม อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฏีใหม่รูปแบบ”โคก หนอง นา โมเดล”ขนาดพื้นที่ 1 ไร่ ของนายเผ่าพันธ์ ก้ออิสละ พื้นที่ดำเนินการ หมู่ที่ 2 ตำบลแม่จริม อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฏีใหม่รูปแบบ”โคก หนอง นา โมเดล”ขนาดพื้นที่ 1 ไร่ ของนางสมพร ใจก้อนแก้ว พื้นที่ดำเนินการ หมู่ที่ 4 ตำบลแม่จริม อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

หนังสือราชการ

รายงานการติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ประจำปี 2564

ดาวน์โหลด

รายงานการติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน ประจำปี 2564

ดาวน์โหลด

รายงานวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ดาวน์โหลด

รายงานการติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ประจำเดือนตุลาคม 2563

ดาวน์โหลด

รายงานการติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน ประจำเดือนตุลาคม 2563

ดาวน์โหลด