สพอ.แม่จัน >>>จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ของคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอแม่จัน

13 สิงหาคม 2565
นายวรายุทธ ค่อมบุญ นายอำเภอแม่จัน ประธานจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ของคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอแม่จัน ณ หอประชุมโรงเรียนแม่จันวิทยาคม ดังนี้
1.วางพานพุ่ม
2.มอบประกาศแม่ดีเด่น จำนวน 11 ราย
3.ประกวดฟ้อน
4.ประกวดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ
5.ประกวดร้องเพลงพร้อมหางเครื่อง
6.แสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนของกลุ่มสตรี
โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง 13 แห่ง

(Visited 2 times, 1 visits today)